Egna böcker

Här är mina egna böcker samt några som jag skrivit tillsammans med andra och då dessutom varit djupt involverad i produktionen samt skrivit en stor del själv.

 • Stridens verklighet: Döden på slagfältet i svensk historia 1563-1814. Historiska Media 2020-04-20.
 • The Swedish Army of the Great Northern War, 1700-1721. Helion & Company 2018.
 • Soldatforska! Hur jag finner mina militära förfäder. Ny utökad upplaga. Släktforskarförbundet 2020.
 • Lasse-Maja. Carlssons Bokförlag 2017.
 • Saar-bataljonen. Svenska fredssoldater i Hitlers skugga 1934-35. Historiska Media 2017.
 • Stockholms historia. Reviderad utgåva. Historiska Media 2016.
 • Kapare och pirater i Nordeuropa under 800 år. Historiska Media 2014
 • Sjöslag och rysshärjningar. Kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700-1721. Norstedts september 2012
 • Soldatforska! Hur jag finner mina militära förfäder. Släktforskarförbundet augusti 2012.
 • Joseph Goebbels. En biografi. Historiska Media 2010.
 • Bomba och bränn dom. Taktik och terror under 100 år av flygkrig. Historiska Media 2010
 • Svenska sjöslag. Lars Ericson Wolke och Martin Hårdstedt. Medströms Bokförlag 2009
 • 1658. Tåget över Bält. Historiska Media 2008
 • Sota Suomesta. Suomen sota 1808–1809 (Finska kriget 1808-1809). Jussi Lappalainen, Lars Ericson Wolke, Ali Pylkkänen. 2007
 • Krigets idéer. Svenska tankar om krigföring. Medströms Bokförlag 2007
 • Lessons learned? Svenska operativa och taktiska erfarenheter från Kongokrisen 1960-1964. Försvarshögskolan oktober 2007
 • Lasse i Gatan. Kaparkriget och det svenska stormaktsväldets fall. Historiska Media. Ny utökad utgåva 2007. Första utgåvan 1997
 • Svenska borgar och fästningar. En militärhistorisk reseguide. Flera författare. Medströms Bokförlag 2007
 • Stockholms blodbad. Prisma 2006
 • Trettioåriga kriget. Europa i brand 1618-1648. Lars Ericson Wolke (huvudförfattare) m fl. Historiska Media 2006
 • Mordet på Gustav III. Historiska Media 2005
 • Johan III. En biografi. Historiska Media 2004
 • Krig och krigsmakt under svensk stormaktstid. Historiska Media 2004
 • Svenska slagfält. Lars Ericson, Martin Hårdstedt, Per Iko, Ingvar Sjöblom, Gunnar Åselius. Wahlström & Widstrand 2003
 • Svensk militärmakt. Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1500 år. Försvarshögskolan 2003
 • Andra världskriget. Redaktör Lars Ericson. Historiska Media 2003
 • Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred. Historiska Media. Ny utökad utgåva 2002. Första utgåvan 1995
 • Stockholms historia under 750 år. Historiska Media 2001
 • Medborgare i vapen. Värnplikten i Sverige under två sekel. Historiska Media 1999
 • Vägen till Westfaliska freden. Sverige och trettioåriga kriget. Redaktör Lars Ericson. Historiska Media 1998
 • Svenska frivilliga. Militära uppdrag i utlandet under 1800- och 1900-talen. Historiska Media 1996
 • Borgare och byråkrater. Omvandlingen av Stockholms stadsförvaltning 1599-1637. Stockholmia förlag 1988. (Min avhandling)