Länkar

Mitt förlag Historiska Media.

Mitt förlag Carlssons Bokförlag.

Mitt förlag Norstedts.

Tidskriften Populär Historia, i vilken jag medverkar regelbundet.

Tidskriften Militärhistoria, i vilken jag medverkar regelbundet.

Försvarshögskolan, min arbetsgivare.

Libris websök, Kungl. Bibliotekets Nationella Biblioteksdatasystem. Ange t ex ”Wolke, Lars” i sökfältet Författare för att få upp samtliga mina böcker och artiklar i Libris.

Krigsarkivet

Kungl. Krigsvetenskapsakademien, där jag är ledamot.

Kungl. samfundet för utgivande av skrifter rörande Skandinaviens historia, där jag är ledamot.

Karolinska Förbundet, där jag är styrelseledamot.

Åbo Akademi, där jag är docent i historia.

Svenska Litteratursällskapet i Finland

Nättidningen Svensk Historia

Bokklubben Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Clio – den historiska bokklubben