Nyhet: Soldatforska!

1750-4-soldatforska_2020

Soldatforska handlar om hur du finner dina militära förfäder. Här ges tips om forskning efter 1500- och 1600-talens knektar, om 1700- och 1800-talens indelta soldater och båtsmän, om 1800-talets beväringar och om 1900-talets värnpliktiga.

Du får också hjälp med att orientera dig bland myllret av rullor och lönelistor, bland soldatkontrakt och torpsyneprotokoll, men också bland de värnpliktigas stamkort, militära räkenskaper och stridsrapporter.

I den här boken finns också mycket annan information som aldrig tidigare har behandlats i vägledningar för släktforskare, exempelvis om de Finlandsfrivilligas eller FN-soldaternas tjänst utanför landets gränser, eller information om  hur man spårar uppgifter om ryttarnas hästar, om soldaternas rustning eller om de värnpliktigas kaserner.

Andra omarbetade upplagan 2020 är bland annat utökad med ett kapitel om värvade soldater och ett om utländska soldater i svensk tjänst.

För kurs- och cirkelledare finns också en studieplan i pdf-format för utskrift. Den innehåller förslag på hur kursboken kan användas i undervisningen.

Min förra bok:

The Swedish Army of the Great Northern War, 1700-1721 

Helion

The book describes the development of the Swedish Army during the Great Northern War, 1700-1721, when Sweden fought against a coalition of Russia, Denmark-Norway and Poland-Saxony. For parts of the war, Prussia and Hanover also joined the enemy coalition. The book describes how the Army was reorganized in the year before the outbreak of the war, with its unique allotment system of recruitment. The book also includes a list of all Army units during the 21 years of war.

The strategic situation in the Baltic Sea region in the last 1690s is given, and is then followed up by an analysis of the strategic situation in the early 1720s.

A description of the Army as it was at the time of the outbreak of the war in 1700, as well as the system of fortresses around the Baltic Sea is provided. The equipment and tactics of the Army are presented, not the least how they developed during the long period of the war.

The development of the 21 years of war are described and discussed to give the reader a good overview of the military (and partly the political) developments. The battlefield performance of the Swedish Army is studied through descriptions and analysis of six battles and one campaign.

The book includes a list of suggestions for further reading, and is supported by a large number of illustrations including specially commissioned color uniform and flag plates.

Editorial Reviews

Review

About the Author

Den 25 september kommer min nya bok Saar-bataljonen. Svenska fredssoldater i Hitlers skugga 1934-35!

Saar utsida

Det är januari 1935 och Europa fruktar ett nytt storkrig mellan Frankrike och Tyskland – denna gång över ”Saarfrågan”. Gatorna i Saarområdet fylls av demonstranter, och kring gränsen står både tyska och franska arméer. För att förhindra en explosion sänds fredsbevarande styrkor dit, däribland soldater från Sverige. Detta blir vårt lands första stora fredsbevarande insats.

I Saarbataljonen skildras det storpolitiska spelet såväl som de svenska soldaternas vardag. Dramatik varvas med nervös väntan. Boken bygger på forskning i tidigare aldrig utnyttjade arkiv.

Stora nordiska kriget på Schloss Gottorf

Nu öppnar utställningen Von Degen, Segeln und Kanonen – der Untergang der Prinzessin Hedvig Sofia Schloss Gottorf i Schleswig, kring de marinarkeologiska utgrävningarna av ett svenskt örlogsfartyg från det tidiga 1700-talet. Jag medverkar i katalogen med ett kapitel om den svenska flottan vid krigsutbrottet år 1700.Gottorf

Min senaste bok Kapare och pirater i Nordeuropa under 800 år!

kapare omslag crop

Boken berättar om en tidigare nästan inte alls uppmärksammad del av Sveriges och Nordens historia, av vilka många pusselbitar tidigare legat gömda och glömda i arkiven. Idag är piratanfall i Guineabukten utanför Västafrika eller i Malackasundet vardagsmat på nyhetssidorna, och svenska örlogsfartyg har deltagit i piratbekämpning utanför Somalia. Men en gång var hotet från sjörövare stort i mycket mera näraliggande farvatten. Den här boken handlar inte om strider om örlogsfartyg mot örlogsfartyg, utan om hur handelsfartyg, fiskare och kustsamhällen har angripits av och försvarat sig mot pirater eller kapare. Den här historien har aldrig förut berättats i sin helhet förut, bara styckevis och delt, och den är full av dramatiska händelser och fascinerande människoöden, som nu genom ny arkivforskning har lyfts fram ur historiens glömska.

Mina två förra böcker

2012 utkom min bok Soldatforska! Hur jag finner mina militära förfäder, genom Släktforskarförbundet! 

2012 utkom jag även med boken Sjöslag och rysshärjningar. Kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700-1721 på Norstedts förlag!