Den 25 september kommer min nya bok Saar-bataljonen. Svenska fredssoldater i Hitlers skugga 1934-35!

Saar utsida

Det är januari 1935 och Europa fruktar ett nytt storkrig mellan Frankrike och Tyskland – denna gång över ”Saarfrågan”. Gatorna i Saarområdet fylls av demonstranter, och kring gränsen står både tyska och franska arméer. För att förhindra en explosion sänds fredsbevarande styrkor dit, däribland soldater från Sverige. Detta blir vårt lands första stora fredsbevarande insats.

I Saarbataljonen skildras det storpolitiska spelet såväl som de svenska soldaternas vardag. Dramatik varvas med nervös väntan. Boken bygger på forskning i tidigare aldrig utnyttjade arkiv.

Stora nordiska kriget på Schloss Gottorf

Nu öppnar utställningen Von Degen, Segeln und Kanonen – der Untergang der Prinzessin Hedvig Sofia Schloss Gottorf i Schleswig, kring de marinarkeologiska utgrävningarna av ett svenskt örlogsfartyg från det tidiga 1700-talet. Jag medverkar i katalogen med ett kapitel om den svenska flottan vid krigsutbrottet år 1700.Gottorf

Min senaste bok Kapare och pirater i Nordeuropa under 800 år!

kapare omslag crop

Boken berättar om en tidigare nästan inte alls uppmärksammad del av Sveriges och Nordens historia, av vilka många pusselbitar tidigare legat gömda och glömda i arkiven. Idag är piratanfall i Guineabukten utanför Västafrika eller i Malackasundet vardagsmat på nyhetssidorna, och svenska örlogsfartyg har deltagit i piratbekämpning utanför Somalia. Men en gång var hotet från sjörövare stort i mycket mera näraliggande farvatten. Den här boken handlar inte om strider om örlogsfartyg mot örlogsfartyg, utan om hur handelsfartyg, fiskare och kustsamhällen har angripits av och försvarat sig mot pirater eller kapare. Den här historien har aldrig förut berättats i sin helhet förut, bara styckevis och delt, och den är full av dramatiska händelser och fascinerande människoöden, som nu genom ny arkivforskning har lyfts fram ur historiens glömska.

Mina två förra böcker

2012 utkom min bok Soldatforska! Hur jag finner mina militära förfäder, genom Släktforskarförbundet! 

2012 utkom jag även med boken Sjöslag och rysshärjningar. Kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700-1721 på Norstedts förlag!