Nyhet: Soldatforska!

1750-4-soldatforska_2020

Soldatforska handlar om hur du finner dina militära förfäder. Här ges tips om forskning efter 1500- och 1600-talens knektar, om 1700- och 1800-talens indelta soldater och båtsmän, om 1800-talets beväringar och om 1900-talets värnpliktiga.

Du får också hjälp med att orientera dig bland myllret av rullor och lönelistor, bland soldatkontrakt och torpsyneprotokoll, men också bland de värnpliktigas stamkort, militära räkenskaper och stridsrapporter.

I den här boken finns också mycket annan information som aldrig tidigare har behandlats i vägledningar för släktforskare, exempelvis om de Finlandsfrivilligas eller FN-soldaternas tjänst utanför landets gränser, eller information om  hur man spårar uppgifter om ryttarnas hästar, om soldaternas rustning eller om de värnpliktigas kaserner.

Andra omarbetade upplagan 2020 är bland annat utökad med ett kapitel om värvade soldater och ett om utländska soldater i svensk tjänst.

För kurs- och cirkelledare finns också en studieplan i pdf-format för utskrift. Den innehåller förslag på hur kursboken kan användas i undervisningen.

Min förra bok:

The Swedish Army of the Great Northern War, 1700-1721 

Helion

The book describes the development of the Swedish Army during the Great Northern War, 1700-1721, when Sweden fought against a coalition of Russia, Denmark-Norway and Poland-Saxony. For parts of the war, Prussia and Hanover also joined the enemy coalition. The book describes how the Army was reorganized in the year before the outbreak of the war, with its unique allotment system of recruitment. The book also includes a list of all Army units during the 21 years of war.

The strategic situation in the Baltic Sea region in the last 1690s is given, and is then followed up by an analysis of the strategic situation in the early 1720s.

A description of the Army as it was at the time of the outbreak of the war in 1700, as well as the system of fortresses around the Baltic Sea is provided. The equipment and tactics of the Army are presented, not the least how they developed during the long period of the war.

The development of the 21 years of war are described and discussed to give the reader a good overview of the military (and partly the political) developments. The battlefield performance of the Swedish Army is studied through descriptions and analysis of six battles and one campaign.

The book includes a list of suggestions for further reading, and is supported by a large number of illustrations including specially commissioned color uniform and flag plates.

Editorial Reviews

Review

About the Author